Kern van deze uitspraak is dat:

  1. een school op grond van de Algemene wet gelijke behandeling geen onderscheid mag maken op grond van onder meer ras. De school heeft in dit kader ook de verplichting om te zorgen voor een discriminatievrije onderwijsomgeving voor leerlingen;
  2. de figuur (Zwarte) Piet kent discriminerende aspecten (“dom, knecht en donker”) en ook al is het niet racistisch bedoeld, het wordt wel als kwetsend ervaren;
  3. het College verlangt van het bestuur een actieve en voortvarende invulling aan haar zorgplicht voor een discriminatievrije omgeving; “Het gaat er hierbij niet om, om de figuur “Piet” af te schaffen, maar wel om de figuur een dusdanig andere invulling te geven dat die niet leidt tot negatieve stereotyperingen van mensen met een donkere huidskleur”.
Advertisements